Esloveno/Alfabeto e numerais

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Numerais cardinais

editar
1
ed/en
2
dva
3
tri
4
štiri
5
pet
6
šest
7
sedem
8
osem
9
devet
10
deset
11
enajst
12
dvanajst
13
trinajst
14
štirinajst
15
petnajst
16
šestnajst
17
sedemnajst
18
osemnajst
19
devetnajst
20
dvajset
30
trideset
40
štirideset
50
petdeset
60
šestdeset
70
sedemdeset
80
osemdeset
90
devetdeset
100
sto
200
dvesto
300
tristo
400
štiristo
500
petsto
600
šeststo
700
sedemsto
800
osemsto
900
devetsto
1 000
tisoč
1 000 000
milijon
1 000 000 000
milijarda
1 000 000 000 000
bilijon
1 000 000 000 000 000
bilijarda
1 000 000 000 000 000 000
trilijon
1 000 000 000 000 000 000 000
trilijarda
1 000 000 000 000 000 000 000 000
kuadrilijon
1 000 000 000 000 000 000 000 000 000
kuadrilijarda
1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
kvintilijon

Numerais ordinais

editar
prvi
drugi
tretji
četrti
peti
šesti
sedmi
osmi
deveti
10º
deseti
11º
enajsti
12º
dvanajsti
13º
trinajsti
14º
štirinajsti
15º
petnajsti
16º
šestnajsti
17º
sedemnajsti
18º
osemnajsti
19º
devetnajsti
20º
dvajseti
30º
trideseti
40º
štirideseti
50º
petdeseti
60º
šestdeseti
70º
sedemdeseti
80º
osemdeseti
90º
devetdeseti
100º
stotina
200º
dvestotina
300º
tristotina
400º
štiristotina
500º
petstotina
600º
šeststotina
700º
sedemstotina
800º
osemstotina
900º
devetstotina
1 000º
tisočinka

Numerais multiplicativos

editar
 • dvojen
 • trojen
 • štirikraten
 • petkraten
 • šestkraten
 • sedemkraten
 • osemkraten
 • devetkraten
 • desetkraten
 • enajstkraten
 • dvanajstkraten
 • dvajsetkraten
 • tridesetkraten
 • štiridesetkraten
 • petdesetkraten
 • šestdesetkraten
 • sedemdesetkraten
 • osemdesetkraten
 • devetdesetkraten
 • stokraten