Esperanto/Ekzercoj 12

Exercícios 12


Kompletigu...


açucareiro> suker__o; castiçal> kand___o; pereira> pir__o;

uj ing uj

piteira> cigared___o; ex-ministro> ___ministro; Papai> pa__o

ing eks ĉj

cunhado> __frato; mamãe> pa__o; genro> __filo;

bo nj bo

esposa> edz__o; potro> ĉeval__o; égua> ĉeval__o;

in id in

pais> __patroj; marido e mulher> __edzoj; nora> __fil__o;

ge ge bo in

alcatéia> lup__o; grão de areia> sabl__o; escada> ŝtup__o;

ar er ar

trem de ferro> vagon__o; floco de neve> neĝ__o; humanidade>hom__o.

ar er ar

bisneta>___nep__o; o rico> la riĉ__o; os jovens la __jun__oj;

pra in ul ge ul

a altura> la alt__o; maestro> orkestr____o; Calavinismo>Kalvin___o

ec estr ism


Kompletigu...


Ki_ estas tulipo? Floro. Ki_ estas la rozo? Sur la tablo.

o e

ĉu estas i_ en la glaso? Ne; estas neni_. ĉu ti_ estas lupo?

o o o

La mono estas neni_ sur la tablo. ĉu ĝi estas i_ en la ĉambro?

e e

Ki___? Lilia kaj Alico. Ki_? ruĝa. Ti__ estas Paŭlo kaj Marko.

uj a uj

ĉu estas i_ krajono sur la tablo? Neni_; nek ruĝa, nek nigra.

a a

Ki__ ? de Georgo. Ki__ kantas la koko? bele. Ki__ da sukero? Neni__

es el om om

Ki__? en 1992. ŝi estas ____ bela, ____ ŝia fratino. Parolu i__.

am tiel kiel on

Ki__ vi ne venis? ĉar mi estis malsana; Mi parolis al ĉi__;

al uj

Esperanto estas neni__ propaĵo, kaj ĝi estas ĉi__.

es es


Kompletigu...


o santo> sankt__o; pobre>___riĉa; capitão do navio>ŝip____o;

ul mal estr

a frigidez> glaci__o; sorvete> glaci__o; a elevação> alt__o;

ec aĵ aĵ

portão>pord__o; morno>varm__a; a doçura>dolĉ__o; o doce>dolĉ__o

eg et ec aĵ

subterrâneo> ___tera; terreno> ___tera; extralegal>_____leĝa;

sub sur ekster

interior> __landa; inscrição> __skribo; assinatura> ___skribo;

en en sub

enorme> grand__a;metrópole>urb__o;bonitinho>bel__a;piscina>naĝ__o.

eg eg et ej

cozinha>kuir__o; remédio>kurac__o; asa>flug__o; faca> tranĉ__o;

ej il il il

coroação>kron__o;rever>__vidi;restituir>__doni;estacionar>halt__i.

ad re re ad

2/3> du tri__oj;o triplo>la tri___o;o trio>la tri__o;a três>__ tri

on obl op po


Kompletigu per eblaj nevariaj vortoj ...


Pomo estas ___ frukto ___ objeto,___ frukto.Piro estas _____ frukto

nek nek sed ankaŭ

__ kato estas frukto? __. Mi venas __ Oslo ___ iras __ Parizo.

ĉu Ne el kaj al

Nuboj _____ la maro. Haroj ___ la kapo.La mebloj estas __ la ĉambro

super sur en

Domo ______ la urbo. La teatro estas ____ la domo de Karlo.

ekster apud

Petro estas __ la fenestro.De A ___ B.Distanco _____ Parizo ___Romo

ĉe ĝis inter kaj

La vojo ______ la urbdomo kaj ___ la ponto.Flugo _____ la Atlantiko

preter tra trans

___ bela floro.__ signalo de Ivano.Plumo __ oro.Kuracilo ___ gripo.

Jen ĉe el por

La birdoj flugas ___ de la vintro. Ili sidas unu _______ la alia.

for kontraŭ

Karlo kuras ______ la placo. La amikoj, ____ Ivano, dancas.

ĉirkaŭ krom


Kompletigu...


Locutor>parol___o; orador>parol___o; falador>parol__a; entrar>__iri

ist ant em en

a vencer>pag___a; viajador>vojaĝ__a; potável>trink___a;sair> __iri

end em ebl el

admirável>admir___a; invencível>__venk___a;maravilhoso>mir___a;

ind ne ebl ind

trazer>__porti; desprezar>______vidi; extrair>__tiri;fugir>___kuri

al preter el for

demontar> ___konstrui; ignorar> __scii; incolor> ___kolora;

mal ne sen

desencaminhar> ___gvidi; desaparecer>___aperi; escorregar> __fali;

mis mal ek

pronunciar errado> ___prononci;pródigo> ___avara;perseguir>____iri

mis mal post

acompanhar>___iri; calcular errado>___kalkuli;percorrer>___iri;

laŭ mis tra

amolar>akr__i; encarcerar>karcer__i; obrigar> dev__i;nascer>nask__i

ig ig ig iĝ


Kompletigu per eblaj nevariaj vortoj...


Nova robo ___ Heleno. Pagu ___ brazila mono. Promeni ___ amikoj.

por per kun

Rifuzi ___ egoismo. Vojaĝi ___ per aviadilo.Artikolo ___ politiko.

pro nur pri

Li estas ___ riĉa, ___ avara.Kapti __ la kornoj. Nombri ___ dek.

tro sed ĉe ĝis

En la kruĉo restas _______ 2 tasoj __ kafo. Kulero __ deserto.

almenaŭ da de

Kulero __ kuracilo. kulero __ arĝento. Du ____ du estas kvar.

da el plus

______ dek miljonoj __ enloĝantoj. Pagi __ 10 frankoj al ĉiu.

ĉirkaŭ da po

__ vi ___ legis? _______ ne. ______ pluvos. ŝi ___ alvenis.

ĉu jam Ankoraŭ Baldaŭ ĵus

Li komencis _____ 2 tagoj kaj finos ____ 1 semajno.

antaŭ post

__ kiam vi atendas? __ la 1a ___ la 5a, ___ 4 horoj.Mi ne ___ volas

De de ĝis dum plu


Kompletigu...


possibilitar>ebl__i; enfurecer-se>furioz__i; inflamar-se>flam__i;

ig iĝ iĝ

colaborar>___labori; vira-lata>hund__o; aguar>akv__i;à mão>__mane;

kun aĉ um ĉe

salto de sapato>kalkan__o; casebre>dom__o; picar> ___ŝiri;

um aĉ dis

abraçar>______braki; contra-mão> ______direkta; esquerdo>___dekstra

ĉirkaŭ kontraŭ mal

a maioria>la ___multo; cognome>____nomo; recém-nascido>___naskito;

pli krom ĵus

dominar> _____regi; tempo presente>___tempa; noturno> ___nokta.

super nun dum

mau>___bon_; mal>___bon_; semi-circular>du__ronda;voltar>__veni.

mal a mal e on re

antepor>_____meti; justapor> ____meti; tirar,depor> __meti;

antaŭ apud de

introduzir>__meti; por fora> ___meti; interpor> _____meti;

en for inter


Kompletigu per nevariaj vortoj...


Mi ne scias, __ ŝi volas. Mi demandos __ ŝi. Vi __ vizitis ŝin.

ĉu al eĉ

Respekto __ la tradicio. La kanario malaperis __ la kaĝo. Petro

al el

opinias, __ ĝin manĝis la kato. Petro mortis __ tifo. Lia morto

ke de

estas priparolata __ ĉiuj. Li __ ne ĝisvivis la junecon.

de eĉ

____ da homoj, ____ da gustoj. ŝi ______ scias legi.

Tiom kiom apenaŭ

Maria parolas ______ papago. _______ pluvas, mi foriros.

kvazaŭ Kvankam

Li multe laboras, _____ ne gajnas sufiĉe.

tamen

______ lia malafableco, mi invitis lin.

Malgraŭ

_______ vi estas forta, mi punos vin.

Kvankam


Traduku al Esperanto...


Sentada à janela, ela tocava violão.

Sidante, ĉe la fenestro, ŝi ludis gitaron.

Voltando à minha casa, ainda poderei dormir algumas horas.

Reveninte al la domo, mi ankoraŭ povos dormi kelkajn horojn.

Estando para morrer, ele quiz fazer seu testamento.

Mortonte, li faris sian testamenton.

No jantar comeremos o peixe apanhado por Carlos.

Je la vespermanĝo, ni manĝos la fiŝon, kapitan de Karlo.

Compraria essa casa se tivesse dinheiro.

Mi aĉetus tiun domon, se mi havus monon.

Por que não vai conosco? Porque não posso.

Kial vi ne iras kun ni? ĉar mi ne povas.

Por tudo, a água é preferível a todas as bebidas.

ĉial, akvo estas preferinda al ĉiuj trinkaĵoj.

Se eu soubesse que era você, responderia logo.

Se mi scius, ke estas vi, mi tuj respondus.


Alveninte al la fino...


Dankon al vi, kiu studis ĝis tiu punkto. Mi sincere

volus, ke vi daŭrigu vian lernandon de la internacia

lingvo.

Ne forgesu, ke vi devas ĉiam kaj ĉiam perfektigi vian

lingvan elparolon kaj ankaŭ vian vortaron. Malgraŭ la

fakto, ke Esperanto estas tre simpla lingvo, tamen ĝi

estas lingvo. Do, ne pretervidu, ke lingvo parolata

estas lingvo sciata.

Mi estas je via dispono por eventuala prononca alĝustiĝo

aŭ eĉ por interparolado en rekontiĝoj aŭ ĉe

esperantista kongreso aŭ klubo. Nepre telefonu al mi.

Samideane via

Adonis Saliba

(retadreso:adonis@esperanto.nu)


^Esperanto^ | Leciono 12 | Ekzercoj 12 | Leciono 1