Galês/Alfabeto e numerais

A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Numerais cardinais editar

1
un
2
dau
3
tri
4
pedwar
5
pump
6
chwech
7
saith
8
wyth
9
naw
10
deg
11
unarddeg
12
deuddeg
13
un deg tri
14
un deg pedwar
15
pymtheg
16
un deg chwech
17
un deg saith
18
deunaw
19
un deg naw
20
ugain
30
dri deg
40
deugain
50
pum deg
60
chwe deg
70
saith deg
80
wyth deg
90
naw deg
100
cant
200
dau gant
300
tri gant
400
pedwar gant
500
pum gant
600
chwe gant
700
saith gant
800
wyth gant
900
naw gant
1 000
mil
1 000 000
miliwn
1 000 000 000
mil miliwn
1 000 000 000 000
biliwn
1 000 000 000 000 000
mil biliwn
1 000 000 000 000 000 000
triliwn
1 000 000 000 000 000 000 000
mil triliwn
1 000 000 000 000 000 000 000 000
quatriliwn
1 000 000 000 000 000 000 000 000 000
mil quatriliwn
1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
quintiliwn

Numerais ordinais editar

cyntaf
ail
trydydd
bedwerydd
pumed
chweched
saithfed
wythfed
nawfed
10º
degfed
11º
unfed ar ddeg
12º
deuddegfed
13º
trydydd ar ddeg
14º
pedwerydd ar ddeg
15º
pymthegfed
16º
bymthegfed
17º
un deg saithfed
18º
deunawfed
19º
un deg nawfed
20º
ugeinfed
30º
deg ar hugeinfed
40º
deugainfed
50º
pum degfed
60º
chwe degfed
70º
saith degfed
80º
wyth degfed
90º
naw degfed
100º
cantfed
200º
dau gantfed
300º
tri gantfed
400º
pedwar gantfed
500º
pum gantfed
600º
chwe gantfed
700º
saith gantfed
800º
wyth gantfed
900º
naw gantfed
1 000º
milfed

Numerais multiplicativos editar

 • dwbwl
 • triphlyg
 • pedwarplyg
 • pumplyg
 • chweplyg
 • saithplyg
 • wythplyg
 • nawplyg
 • degplyg
 • unarddegplyg
 • deuddegplyg
 • tryarddegplyg
 • pedwerarddegplyg
 • pymthegplyg
 • bymthegplyg
 • un deg saithplyg
 • deunawplyg
 • un deg nawplyg
 • ugainplyg
 • dri degplyg
 • deugainplyg
 • pum degplyg
 • chwe degplyg
 • saith degplyg
 • wyth degplyg
 • naw degplyg
 • cantplyg
 • dau gantplyg
 • tri gantplyg
 • pedwar gantplyg
 • pum gantplyg
 • chwe gantplyg
 • saith gantplyg
 • wyth gantplyg
 • naw gantplyg
 • milplyg