Húngaro/Livros da Bíblia em húngaro

Antigo Testamento

editar
 • Mózes első könyve
 • Mózes második könyve
 • Mózes harmadik könyve
 • Mózes negyedik könyve
 • Mózes ötödik könyve
 • Józsué
 • A bírák könyve
 • Ruth
 • 1. Sámuel
 • 2. Sámuel
 • 1. A királyok könyve
 • 2. A királyok könyve
 • 1. A krónikák könyve
 • 2. A krónikák könyve
 • Ezsdrás
 • Nehémiás
 • Eszter
 • Jób
 • A zsoltárok könyve
 • A példabeszédek könyve
 • A prédikátor könyve
 • Énekek éneke
 • Ézsaiás
 • Jeremiás
 • Jeremiás siralmai
 • Ezékiel
 • Dániel
 • Hóseás
 • Jóel
 • Ámósz
 • Abdiás
 • Jónás
 • Mikeás
 • Náhum
 • Habakuk
 • Zofóniás
 • Haggeus
 • Zakariás
 • Malakiás

Novo Testamento

editar
 • Máté
 • Márk
 • Lukács
 • János
 • Az apostolok cselekedetei
 • Rómaiakhoz
 • 1. Korinthosziakhoz
 • 2. Korinthosziakhoz
 • Galatákhoz
 • Epheszosz
 • Philippibeliekhez
 • Kolosszébeliekhez
 • 1. Thesszalonikaiakhoz
 • 2. Thesszalonikaiakhoz
 • 1. Timótheosz
 • 2. Timótheosz
 • Titusz
 • Filemon
 • Zsidókhoz
 • Jakab
 • 1. Péter
 • 2. Péter
 • 1. János
 • 2. János
 • 3. János
 • Júdás
 • A jelenések könyve