Havaiano/Alfabeto e numerais

A E H I K L M N O P U W

Numerais cardinais

editar
1
kahi
2
lua
3
kolu
4
5
lima
6
ono
7
hiku
8
walu
9
iwa
10
ʻumi
11
ʻumikūmākahi
12
ʻumikūmālua
13
ʻumikūmākolu
14
ʻumikūmāhā
15
ʻumikūmālima
16
ʻumikūmāono
17
ʻumikūmāhiku
18
ʻumikūmāwalu
19
ʻumikūmāiwa
20
iwakālua
30
kanakolu
40
kanahā
50
kanalima
60
kanaono
70
kanahiku
80
kanawalu
90
kanaiwa
100
haneli
200
elua haneli
300
kolu haneli
400
hā haneli
500
lima haneli
600
ono haneli
700
hiku haneli
800
walu haneli
900
iwa haneli
1 000
kaukani
1 000 000
miliona
1 000 000 000
kiliona
1 000 000 000 000
keliliona
1 000 000 000 000 000
kuadriliona
1 000 000 000 000 000 000
kuintiliona
1 000 000 000 000 000 000 000
sextiliona
1 000 000 000 000 000 000 000 000
setiliona
1 000 000 000 000 000 000 000 000 000
oktiliona
1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
noniliona

Numerais ordinais

editar
ka mua
lua
hapakolu
hapahā
hapalima
hapaono
hapahiku
hapawalu
hapaiwa
10º
hapaʻumi
11º
umikumamakahi
12º
ʻumikumamālua
13º
ʻumikumamākolu
14º
ʻumikumamāhā
15º
ʻumikumamālima
16º
ʻumikumamāono
17º
ʻumikumamāhiku
18º
ʻumikumamāwalu
19º
ʻumikumamāiwa
20º
iwakalua
30º
kanakolu
40º
kanahā
50º
kanalima
60º
kanaono
70º
kanahiku
80º
kanawalu
90º
kanaiwa
100º
haneli
200º
elua haneli
300º
kolu haneli
400º
hā haneli
500º
lima haneli
600º
ono haneli
700º
hiku haneli
800º
walu haneli
900º
iwa haneli
1 000º
kaukani

Numerais multiplicativos

editar
 • ʻelua
 • ʻekolu
 • ʻehā
 • ʻelima
 • ʻeono
 • ʻehiku
 • ʻewalu
 • ʻeiwa
 • ʻeʻumi
 • ʻeʻumikūmākahi
 • ʻeʻumikūmālua
 • ʻeʻumikūmākolu
 • ʻeʻumikūmāhā
 • ʻeʻumikūmālima
 • ʻeʻumikūmāono
 • ʻeʻumikūmāhiku
 • ʻeʻumikūmāwalu
 • ʻeʻumikūmāiwa
 • ʻeiwakālua
 • ʻekanakolu
 • ʻekanahā
 • ʻekanalima
 • ʻekanaono
 • ʻekanahiku
 • ʻekanawalu
 • ʻehanaiwa
 • ʻehaneli
 • ʻelua haneli
 • ʻekolu haneli
 • ʻehā haneli
 • ʻelima haneli
 • ʻeono haneli
 • ʻehiku haneli
 • ʻewalu haneli
 • ʻeiwa haneli
 • ʻekaukani