Irlandês/Alfabeto e numerais

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Numerais cardinais editar

1
aon
2
dhá
3
trí
4
ceathair
5
cúig
6
7
seacht
8
ocht
9
naoi
10
deich
11
a haon déag
12
dó dhéag
13
trí déag
14
ceathair déag
15
a cúig déag
16
sé déag
17
seacht déag
18
ocht déag
19
a naoi déag
20
fiche
30
tríocha
40
daichead
50
chaoga
60
seasca
70
seachtó
80
ochtó
90
nócha
100
céad
200
dhá chéad
300
trí chéad
400
ceathair chéad
500
cúig chéad
600
sé chéad
700
seacht chéad
800
ocht chéad
900
naoi chéad
1 000
míle
1 000 000
milliún
1 000 000 000
míle milliún
1 000 000 000 000
billiún
1 000 000 000 000 000
billéardaí
1 000 000 000 000 000 000
trilliún
1 000 000 000 000 000 000 000
trilléardaí

Numerais ordinais editar

an chéad
dara
triú
an cheathrú
cúigiú
séú
seachtú
ochtú
naoú
10º
deichiú
11º
aon déag
12º
dhá déag
13º
trí déag
14º
ceathair déag
15º
cúig déag
16º
séú déag
17º
seachtú déag
18º
ochtú déag
19º
naoú déag
20º
fichiú
30º
tríochadú
40º
daicheadú
50º
chaogadú
60º
seascadú
70º
seachtó
80º
ochtó
90º
nóchadú
100º
céadú
200º
dhá chéadú
300º
trí chéadú
400º
ceathair chéadú
500º
cúig chéadú
600º
sé chéadú
700º
seacht chéadú
800º
ocht chéadú
900º
naoi chéadú
1 000º
míliú

Numerais multiplicativos editar

 • dúbailte
 • triarach
 • ceathrúil
 • cúigiúil
 • séúil
 • seachtúil
 • ochtúil
 • naoúil
 • deichiúil
 • aon déagil
 • dhá déagil
 • trí déagil
 • ceathair déagil
 • cúig déagil
 • séú déagil
 • seachtú déagil
 • ochtú déagil
 • naoú déagil
 • fichiúil
 • tríochadúil
 • daicheadúil
 • chaogadúil
 • seascadúil
 • seachtóil
 • ochtóil
 • nóchadúil
 • céadúil
 • dhá chéadúil
 • trí chéadúil
 • ceathair chéadúil
 • cúig chéadúil
 • sé chéadúil
 • seacht chéadúil
 • ocht chéadúil
 • naoi chéadúil
 • míliúil