Irlandês/Livros da Bíblia em irlandês

Antigo Testamento editar

 • Geineasas
 • Eaxodus
 • Léivític
 • Uimhreacha
 • Dheotranaimí
 • Iósua
 • Breithiúna
 • Rút
 • 1 Samúéil
 • 2 Samúéil
 • 1 Ríthe
 • 2 Ríthe
 • 1 Leabhar na gCroinicí
 • 2 Leabhar na gCroinicí
 • Easdras
 • Nihimiá
 • Eistir
 • Iób
 • Sailm
 • Seanfhocail
 • Ecclesiastes
 • Laoi na Laoithe
 • Íseáia
 • Irimia
 • Olagóin
 • Eizicéil
 • Dónall
 • Hóisé
 • Ióéil
 • Ámós
 • Óbaidiá
 • Ióna
 • Míocá
 • Nahúm
 • Habacúc
 • Leabhar Zafainiá
 • Hagaí
 • Zacairiá
 • Malaicí

Novo Testamento editar

 • Maitiú
 • Marcas
 • Lúcás
 • Eóin
 • Gníomhartha na nAspal
 • Rómhánaigh
 • 1 Corantaigh
 • 2 Corantaigh
 • Galátaigh
 • Eifeasaigh
 • Filipigh
 • Colasaeigh
 • 1 Teasalónaigh
 • 2 Teasalónaigh
 • 1 Tiomóid
 • 2 Tiomóid
 • Títeas
 • Filéamón
 • Eabhraigh
 • Séamas
 • 1 Peadar
 • 2 Peadar
 • 1 Eóin
 • 2 Eóin
 • 3 Eóin
 • Iúdás
 • Apacailipsis