Japonês/Vocabulário/Meses

Os meses

editar
Português kanji kana rōmaji
Janeiro 一月 いちがつ ichigatsu
Fevereiro 二月 にがつ nigatsu
Março 三月 さんがつ sangatsu
Abril 四月 しがつ / よんがつ shigatsu / yongatsu
Maio 五月 ごがつ gogatsu
Junho 六月 ろくがつ rokugatsu
Julho 七月 しちがつ / なながつ shichigatsu / nanagatsu
Agosto 八月 はちがつ hachigatsu
Setembro 九月 くがつ / きゅうがつ kugatsu / kyuugatsu
Outubro 十月 じゅうがつ jyuugatsu
Novembro 十一月 じゅういちがつ jyuuichigatsu
Dezembro 十二月 じゅうにがつ jyuunigatsu