Língua oquinauana/Vocabulário/Nomes

Nomes Okinawanos Típicos: Akamine Oda Shimabukuro Gima Arakaki Aguena Itokazu Oshiro Hanashiro Yonamine Uehara Teruya