Letão/Livros da Bíblia em letão

Antigo Testamento Editar

 • Pirmā Mozus
 • Izceļošanas
 • Trešā Mozus
 • Ceturtā Mozus
 • Piektā Mozus
 • Jozua
 • Soģu
 • Rute
 • Pirmā Samuēl
 • Otrā Samuēl
 • Pirmā Ķēniņu
 • Otrā Ķēniņu
 • Pirmā Laiku
 • Otrā Laiku
 • Ezra
 • Nehemija
 • Estere
 • Ījaba
 • Psalmi
 • Pamācības
 • Mācītājs
 • Augstā Dziesma
 • Jesaja
 • Jeremija
 • Raudu Dziesmas
 • Ecēhiēl
 • Daniels
 • Hozeja
 • Joēl
 • Āmos
 • Obadja
 • Jonas
 • Miha
 • Nahuma
 • Habakuka
 • Cefanja
 • Hagaja
 • Caharija
 • Maleahija

Novo Testamento Editar

 • Matīss
 • Marks
 • Lūka
 • Jānis
 • Apustuļu darbi
 • Romiešiem
 • Pirmā Korintiešiem
 • Otrā Korintiešiem
 • Galatiešiem
 • Efeziešiem
 • Filipiešiem
 • Kolosiešiem
 • Pirmā Tesaloniķiešiem
 • Otrā Tesaloniķiešiem
 • Pirmā Timotejam
 • Otrā Timotejam
 • Titam
 • Filemonam
 • Ebrejiem
 • Jēkaba
 • Pirmā Pēteris
 • Otrā Pēteris
 • Pirmā Jānis
 • Otrā Jānis
 • Trešā Jānis
 • Jūdas
 • Atklāsmes