Maltês/Alfabeto e numerais

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Numerais cardinais

editar
1
wieħed
2
tnejn
3
tlieta
4
erbgħa
5
ħamsa
6
sitta
7
sebgħa
8
tmienja
9
disgħa
10
għaxra
11
ħdax
12
tnax
13
tlettax
14
erbatax
15
ħmistax
16
sittax
17
sbatax
18
tmintax
19
dsatax
20
għoxrin
30
tletin
40
erbgħin
50
ħamsin
60
sittin
70
sebgħin
80
tmenjin
90
disgħin
100
mija
200
mitejn
300
tliet mija
400
erbgħa mija
500
ħams mija
600
sitt mija
700
sebgħa mija
800
tmienja mija
900
disgħa mija
1 000
elf
2 000
elfejn
1 000 000
miljun
1 000 000 000
biljun
1 000 000 000 000
triljun
1 000 000 000 000 000
kwadriljun
1 000 000 000 000 000 000
kwintiljun
1 000 000 000 000 000 000 000
sistiljun
1 000 000 000 000 000 000 000 000
settiljun
1 000 000 000 000 000 000 000 000 000
ottiljun
1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
noniljun

Numerais ordinais

editar
l-ewwel
it-tieni
it-tilet
ir-raba'
il-ħames
is-sitt
is-seba'
it-tmien
id-disa'
10º
l-għaxar
11º
il-ħdax
12º
it-tnax
13º
it-tlettax
14º
i-erbatax
15º
il-ħmistax
16º
is-sittax
17º
is-sbatax
18º
it-tmintax
19º
id-dsatax
20º
il-għoxrin
30º
it-tletin
40º
i-erbgħin
50º
il-ħamsin
60º
is-sittin
70º
is-sebgħin
80º
it-tmenjin
90º
id-disgħin
100º
im-mija
200º
im-mitejn
300º
it-tliet mija
400º
i-erbgħa mija
500º
il-ħams mija
600º
is-sitt mija
700º
is-sebgħa mija
800º
it-tmienja mija
900º
id-disgħa mija
1 000º
i-elf

Numerais multiplicativos

editar
 • doppju
 • triju
 • kwadruplu
 • kwintuplu
 • sistuplu
 • settuplu
 • ottuplu
 • nonuplu
 • dekuplu
 • undekuplu
 • duodekuplu
 • tredekuplu
 • kwatordekuplu
 • kwindekuplu
 • sidekuplu
 • settendekuplu
 • ottodekuplu
 • novendekuplu
 • viġintuplu
 • triġintuplu
 • kwadraġintuplu
 • kwinkwaġintuplu
 • sixaġintuplu
 • settuaġintuplu
 • ottoġintuplu
 • nonaġintuplu
 • ċentuplu
 • duċentuplu
 • triċentuplu
 • kwadrinġentuplu
 • kwinġentuplu
 • sixċentuplu
 • settinġentuplu
 • ottinġentuplu
 • noninġentuplu
 • miliplu