Maltês/Livros da Bíblia em maltês

Antigo Testamento

editar
 • Ktieb il-Ġenesi
 • Ktieb I-Eżodu
 • Ktieb il-Levitku
 • Ktieb in-Numri
 • Ktieb id-Dewteronomju
 • Ktieb Ġożwè
 • Ktieb I-Imħallfin
 • Ktieb Rut
 • 1 Il-Kotba ta' Samwel
 • 2 Il-Kotba ta' Samwel
 • 1 Il-Kotba tas-Slaten
 • 2 Il-Kotba tas-Slaten
 • 1 Il-Kotba tal-Kronaki
 • 2 Il-Kotba tal-Kronaki
 • Il-Ktieb ta' Esdra
 • Il-Ktieb ta' Neħemija
 • Ktieb Ester
 • Ktieb Ġob
 • Is-Salmi
 • Ktieb il-Qwiel
 • Ktieb Qoħelet
 • L-Għanja tal-Għanjiet
 • Ktieb Isaija
 • Ktieb Ġeremija
 • Ktieb il-Lamentazzjoniet
 • Ktieb Eżekjel
 • Ktieb Danjel
 • Ktieb Hosegħa
 • Ktieb Ġoel
 • Ktieb Għamos
 • Ktieb Għabdija
 • Ktieb Ġona
 • Mikea
 • Ktieb Naħum
 • Ktieb Ħabaqquq
 • Ktieb Sofonija
 • Ktieb Ħaggaj
 • Żakkarija
 • Malakija

Novo Testamento

editar
 • Mattew
 • L-Evanġelju ta' San Mark
 • Luqa
 • Ġwann
 • L-Atti ta' l-Appostli
 • L-Ittra lir-Rumani
 • 1 L-Ittri lill Korintin
 • 2 L-Ittri lill Korintin
 • L-Ittra lill-Galatin
 • L-Ittra lill-Efesin
 • Filippin
 • Kolossin
 • 1 L-Ittri lit-Tessalonkin
 • 2 L-Ittri lit-Tessalonkin
 • 1 Timotju
 • 2 Timotju
 • Titu
 • Filemon
 • Lhud
 • Ġakbu
 • 1 Pietru
 • 2 Pietru
 • 1 Ġwann
 • 2 Ġwann
 • 3 Ġwann
 • Ġuda
 • Apokalissi