Números cardinais

editar
0
zero
1
jeden
2
dwa
3
trzy
4
cztery
5
pięć
6
sześć
7
siedem
8
osiem
9
dziewięć
10
dziesięć
11
jedenaście
12
dwanaście
13
trzynaście
14
czternaście
15
piętnaście
16
szesnaście
17
siedemnaście
18
osiemnaście
19
dziewiętnaście
20
dwadzieścia
21
dwadzieścia jeden
22
dwadzieścia dwa
30
trzydzieści
31
trzydzieści jeden
40
czterdzieści
50
pięćdziesiąt
60
sześćdziesiąt
70
siedemdziesiąt
80
osiemdziesiąt
90
dziewięćdziesiąt
100
sto
101
sto jeden
200
dwieście
300
trzysta
400
czterysta
500
pięćset
600
szećśet
700
siedemset
800
osiemset
900
dziewięćset
1 000
tysiąc
1 000 000
milion
1 000 000 000
miliard
1 000 000 000 000
bilion
1 000 000 000 000 000
biliard
1 000 000 000 000 000 000
trilion
1 000 000 000 000 000 000 000
triliard
1 000 000 000 000 000 000 000 000
kwadrylion
1 000 000 000 000 000 000 000 000 000
kwadryliard
1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
kwintylion

Números ordinais

editar
pierwszy
drugi
trzeci
czwarty
piąty
szósty
siódmy
ósmy
dziewiąty
10º
dziesiąty
11º
jedenasty
12º
dwunasty
13º
trzynastka
14º
czternasty
15º
piętnasty
16º
szesnasta
17º
siedemnasty
18º
osiemnasty
19º
dziewiętnasty
20º
dwudziesty
30º
trzydziesty
40º
czterdziesty
50º
pięćdziesiąty
60º
sześćdziesiąty
70º
siedemdziesiąty
80º
osiemdziesiąty
90º
dziewięćdziesiąty
100º
setny
200º
dwusetny
300º
trzystany
400º
czterystany
500º
pięćsetny
600º
sześćsetny
700º
siedemsetny
800º
osiemsetny
900º
dziewięćsetny
1 000º
tysięczny

Números multiplicativos

editar
 • dwoisty
 • trojaki
 • czterokrotny
 • pięciokrotny
 • sześciokrotnie
 • siedmiokrotnie
 • ośmiokrotnie
 • dziewięciokrotnie
 • dziesięciokrotny
 • jedenastokrotny
 • dwunastokrotny
 • dwadzieściakrotny
 • trzydzieścikrotny
 • czterdzieścikrotny
 • pięćdziesiątkrotny
 • sześćdziesiątkrotny
 • siedemdziesiątkrotny
 • osiemdziesiątkrotny
 • dziewięćdziesiątkrotny
 • stokrotny