Suaíli/Alfabeto e numerais

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Numerais cardinais editar

1
moja
2
mbili
3
tatu
4
aroba
5
tano
6
sita
7
saba
8
nane
9
tisa
10
kumi
11
kumi na moja
12
kumi na mbili
13
kumi na tatu
14
kumi na nne
15
kumi na tano
16
kumi na sita
17
kumi na saba
18
kumi na nane
19
kumi na tisa
20
ishirini
30
thelatini
40
arobaini
50
hamsini
60
sitini
70
sabini
80
nanini
90
tisini
100
mia
200
mia mbili
300
mia tatu
400
mia aroba
500
mia tano
600
mia sita
700
mia saba
800
mia nane
900
mia tisa
1 000
elfu
1 000 000
milioni
1 000 000 000
bilioni
1 000 000 000 000
trilioni
1 000 000 000 000 000
quadrilioni
1 000 000 000 000 000 000
quintilioni
1 000 000 000 000 000 000 000
sextilioni
1 000 000 000 000 000 000 000 000
septilioni
1 000 000 000 000 000 000 000 000 000
oktilioni
1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
nonilioni

Numerais ordinais editar

ya kwanza
kitambo
ya tatu
pakulalia
ya tano
ya sita
ya saba
ya nane
ya tisa
10º
ya kumi
11º
ya kumi na moja
12º
ya kumi na mbili
13º
ya kumi na tatu
14º
ya kumi na nne
15º
ya kumi na tano
16º
ya kumi na sita
17º
ya kumi na saba
18º
ya kumi na nane
19º
ya kumi na tisa
20º
wa ishirini
30º
wa thelatini
40º
wa arobaini
50º
wa hamsini
60º
wa sitini
70º
wa sabini
80º
wa nanini
90º
wa tisini
100º
wa mia
200º
wa mia mbili
300º
wa mia tatu
400º
wa mia aroba
500º
wa mia tano
600º
wa mia sita
700º
wa mia saba
800º
wa mia nane
900º
wa mia tisa
1 000º
wa elfu

Numerais multiplicativos editar

 • mara mbili
 • mara tatu
 • mara aroba
 • mara tano
 • mara sita
 • mara saba
 • mara nane
 • mara tisa
 • mara kumi
 • mara kumi na moja
 • mara kumi na mbili
 • mara kumi na tatu
 • mara kumi na aroba
 • mara kumi na tano
 • mara kumi na sita
 • mara kumi na saba
 • mara kumi na nane
 • mara kumi na tisa
 • mara ishirini
 • mara thelatini
 • mara arobaini
 • mara hamsini
 • mara sitini
 • mara sabini
 • mara nanini
 • mara tisini
 • mara mia
 • mara mia mbili
 • mara mia tatu
 • mara mia aroba
 • mara mia tano
 • mara mia sita
 • mara mia saba
 • mara mia nane
 • mara mia tisa
 • mara elfu